مزایای مرمرپلاست

مرمرپلاست برای جلب بیشتر رضایت مشتریان خود تخفیف و مزایایی در نظر گرفته است. بدین شکل در صورت درخواست مجدد برای تغییر و جایگزین مدل های دیگر محصولات این شرکت نسبت به خرید قبلی با تحویل محصولات قبلی به ازای هر سال گذشت از تاریخ خرید میزان 10% تخفیف قائل خواهد شد . و حداکثر زمان تخفیف به مدت 5 سال معادل 50% می باشد.

 

 

نظرات کاربران

شما هم نظر بدید